Ädelfiskvatten

Nr

Ö

H

S

Rb

Båt

Årlig Isättning

Västerdalälven

 

x

x

x

 

 

x

 

Upprämen

191

x

 

 

x

 

x

x

Rysjön

175

x

 

 

 

 

x

 

Almasjön

120

 

Dragrodd efter gädda

 

x

 

x

 

Grössjön

5

x

 

 

x

 

x

x

Prästtjärn

35

x

 

 

 

 

 

x

Örartjärn

109

x

 

 

 

 

 

 

Åsbyråtjärn

99

x

Endast flugfiske

 

 

 

 

x

Örartjärn

51

x

Fiskeförbud

 

 

 

 

 

Ogströmmen

72

x

x

 

 

 

 

 

Pätjärn

95

x

 

 

 

 

 

x

Ö. Dammtjärn

97

x

 

 

 

 

 

x

Abborrtjärn

53

x

 

 

 

 

 

 

Tosktjärn

180

x

 

 

 

 

 

x

JosOlatjärn

94

x

 

 

 

 

 

x

Oradtjärn

28

x

 

 

 

 

 

 

Ljustjärn

124

x

 

 

 

 

 

x

Perjostjärn

17

x

 

 

 

x

 

x

Lysjön

65

x

 

x

 

 

x

x

Losktjärn

59

x

 

 

 

 

 

x

Jägertjärn

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö = Öring H = Harr S = Sik Rö = Röding Rb = Regnbåge

För Västerdalälven gäller 5 fiskar/dygn i storleksintervall 25-35 cm.

En trofé över 35 cm får dock tas och räknas då in i kvoten på max 5 fiskar/dygn.

 

Max 3 fiskar/dygn i vatten där fisk sätts ut årligen. Inget minimimått.

 

Almasjön - max 3 fiskar

Rysjön - max 3 fiskar

 

 

 

 

Övrigt

Gratis fiske för barn under 15 år, såväl ortsbor som turister.

Gäller dock ej för put and take.

 

Harrfiskeförbud 1/4 - 15/5

Öringfiske ~ förbud 15/9 - 1/11 i alla strömmande vatten.

 

Undvik snöskoteråkning på oplogade vägar.

Endast ett spö per person i ädelfiskevatten.

I Huslabäcken, Tävallbäcken och Örartjärnsbäcken (178) råder fiskeförbud enl. skyltning,

 

Endast handredskapsfiske i samtliga strömmande vatten.

Ryssja tillåtet för gäddfångst i Västerdalälvens kvillar.

 

Nätförbud

Vid Valldroåns och Bläståns utlopp vid Niställingen, skyltat vid platsen.

Nedan forsen i Malungsfors enl. skyltning.

 

Fr.om. 2017 tillämpar fvof något som kallas för kontrollavgift, vilket betyder att om man bryter mot fvofs regler kommer ett bötesbelopp på 1 000 kr att tas ut av den fiskande, genom betalning direkt på plats eller genom faktura.