Ädelfiskvatten

Nr

Ö

H

S

Rb

Båt

Årlig Isättning

Västerdalälven


x

x

xx


Upprämen

191

xx


x

x

Rysjön

175

x

x


Almasjön

120


Dragrodd efter gädda


x


x


Grössjön

5

x

Angling efter gädda tillåtet


x


x

x

Prästtjärn

35

x


x

Örartjärn

109

xÅsbyråtjärn

168

x

Endast flugfiske

x

Örartjärn

51

x

Fångstrapport önskas


Ogströmmen

72

x

x


Pätjärn

95

x

ingen utsättning 2019

x

Ö. Dammtjärn

97

x


x

Abborrtjärn

52

xTosktjärn

180

x


x

JosOlatjärn 

94

x

ingen utsättning 2019

x

Öradtjärn

28

xLjustjärn

124

x


x

Perjostjärn

17

x
x


x

Lysjön  ingen utsättning 2019

65

x

Nätförbudx

x

Losktjärn

59

x


x

Jägertjärn


x


x

Eggtjärn


xNissången

29

x

ingen utsättning 2019

x

Byxången

36

x

ingen utsättning 2019 

x

Ö = Öring          H = Harr         S = Sik          Rö = Röding          Rb = Regnbåge

För Västerdalälven gäller max 5 fiskar/dygn i storleksintervall 25-35 cm.

En trofé över 35 cm får dock tas och räknas då in i kvoten på max 5 fiskar/dygn.


Max 3 fiskar/dygn i vatten där fisk sätts ut årligen. Inget minimimått. Gäller även årskort familj.


Almasjön - max 3 fiskar. Dragrodd efter gädda tillåtet.

Rysjön - max 3 fiskar.

Övrigt

Gratis fiske för barn under 15 år, såväl ortsbor som turister.

Gäller dock ej för put and take.


Harrfiskeförbud 1/4 - 15/5

Öringfiske ~ förbud 15/9 - 1/11 i alla strömmande vatten.


Undvik snöskoteråkning på oplogade vägar.

Endast ett spö per person i ädelfiskevatten.

I Huslabäcken, Tävallbäcken och Örartjärnsbäcken (178) råder fiskeförbud enl. skyltning.


Endast handredskapsfiske i samtliga strömmande vatten.

Ryssja tillåtet för gäddfångst i Västerdalälvens kvillar.


Nätförbud

Vid Valldroåns och Bläståns utlopp vid Niställingen, skyltat vid platsen.

Nedan forsen i Malungsfors enl. skyltning.
Fr.om. 2017 tillämpar fvof något som kallas för kontrollavgift, vilket betyder att om man bryter mot fvofs regler kommer ett bötesbelopp på 1 000 kr att tas ut av den fiskande, genom betalning direkt på plats eller genom faktura.