Ö = Öring H = Harr S = Sik Rö = Röding Rb = Regnbåge

För Västerdalälven gäller 5 fiskar/dygn i storleksintervall 25-35 cm.

En trofé över 35 cm får dock tas och räknas då in i kvoten på max 5 fiskar/dygn.

 

Max 4 fiskar/dygn i vatten där fisk sätts ut årligen. Inget minimimått.

 

Almasjön - max 4 fiskar under 35 cm.

Rysjön - max 5 fiskar, 2 fiskar över 35 cm.

 

 

 

 

Övrigt

Gratis fiske för barn under 15 å, såväl ortsbor som turister.

Gäller ej put and take och flugfiskesträckan.

 

Harrfiskeförbud 1/4 - 15/5

Öringfiske ~ förbud 15/9 - 1/11 i alla strömmande vatten.

 

Undvik snöskoteråkning på oplogade vägar.

Endast ett spö per person i ädelfiskevatten.

I Huslabäcken, Tävallbäcken och Örartjärnsbäcken (178) råder fiskeförbud enl. skyltning,

 

Endast handredskapsfiske i samtliga strömmande vatten.

Ryssja tillåtet för gäddfångst i Västerdalälvens kvillar.

 

Nätförbud

Vid Valldroåns och Bläståns utlopp vid Niställingen, skyltat vid platsen.

Nedan forsen i Malungsfors enl. skyltning.

 

Fr.om. 2017 tillämpar fvof något som kallas för kontrollavgift, vilket betyder att om man bryter mot fvofs regler kommer ett bötesbelopp på 1 000 kr att tas ut av den fiskande, genom betalning direkt på plats eller genom faktura.