Vår styrelse består av

Ordförande för 1 år

Kent Brandt 070 5232429

V. ordf. Ulf Matsson 070 3308268

 

 

 

 

 

Sekreterare

Göran Halvarsson 070 3927826

Suppl.

Samuel Thors

 

 

 

 

Väljes på 2 år

Henrik Persson 070 3949920

Suppl.

Lars Dåhne

 

Johannes Jonsson 0739126265

Suppl.

Andreas Johannesson

 

Jimmie Johansson 070 6970018

Suppl.

Christina Jos

 

Lars Mabergs 070 6768487

Suppl.

Astor Eriksson

 

Göran Halvarsson 070 3927826

Suppl.

Samuel Thors

 

 

 

Återstående 1 år

Ulf Matsson 070 3308268

Suppl.

Helge Klahr

 

Kent Brandt 070 5232429

Suppl.

Jan Daugaard

 

Tomas Isaksson 070 5524474

Suppl.

Leif Lissman

 

Oddmar Zars 070 6506514

Suppl.

Jan-Ove Rickardsson