Vår styrelse består av

Ordförande för 1 år

Kent Brandt 070 5232429

V. ordf. Ulf Matsson 070 3308268

 

 

 

 

 

Sekreterare

Göran Halvarsson 070 3927826

Suppl.

 

 

 

 

 

Kvarstående 1 år

Henrik Persson 070 3949920

Suppl.

John Danielsson

 

Tord Matsson 070 6695003

Suppl.

Johannes Jonsson

 

Jimmie Johansson 070 6970018

Suppl.

Christina Jos

 

Lars Mabergs 070 6768487

Suppl.

Astor Eriksson

 

Göran Halvarsson 070 3927826

Suppl.

Patrik Pettersson

 

 

 

 

Väljes på 2 år

Ulf Matsson 070 3308268

Suppl.

Helge Klahr

 

Kent Brandt 070 5232429

Suppl.

Jan Daugaard

 

Tomas Isaksson 070 5524474

Suppl.

Leif Lissman

 

Oddmar Zars 070 6506514

Suppl.

Jan-Ove Rickardsson