Vår styrelse består av

Ordförande för 1 år:

Jimmie Johansson 070 6970018

V. ordf. Ulf Matsson

 

 

 

 

 

Kvarstående 1 år

 

 

 

 

Ulf Matsson 070 3308268

Suppl.

Helge Klahr

Sekreterare

Kent Brandt 070 5232429

Suppl.

Jan Dauggard

 

Tomas Isaksson 070 5524474

Suppl.

Leif Lissman

 

Oddmar Zars 070 6506514

Suppl.

Jan-Ove Rickardsson

 

 

 

 

Väljes på 2 år

Jimmie Johansson

Suppl.

Christina Jos

 

John Danielsson 070 2762288

Suppl.

Lars Dåhne

 

Tord Matsson 070 6695003

Suppl.

Johannes Jonsson

 

Lars Mabergs 070 6768487

Suppl.

Astor Eriksson

 

Göran Halvarsson 070 3927826

Suppl.

PatrikPettersson