Vår styrelse består av

Ordförande för 1 år

Kent Brandt  070 5232429

V. ordf. Ulf Matsson 070 3308268


Sekreterare

Göran Halvarsson 070 3927826

Suppl.

Samuel Thors

Väljes på 2 år

Henrik Persson 070 3949920

Suppl.

Lars Dåhne


Johannes Jonsson 0739126265

Suppl.

Andreas Johannesson


Jimmie Johansson 070 6970018

Suppl.

Christina Jos


Lars Mabergs  070 6768487

Suppl.

Astor Eriksson


Göran Halvarsson 070 3927826

Suppl.

Samuel Thors
 

Återstående 1 år

Ulf Matsson  070 3308268

Suppl.

Helge Klahr


Kent Brandt 070 5232429

Suppl.

Jan Daugaard


Tomas Isaksson 070 5524474

Suppl.

Leif Lissman


Oddmar Zars  070 6506514

Suppl.

Jan-Ove Rickardsson