Nissången

En ny sjö i satsningen att få öringen att leka i det här vattensystemet. Öring kommer att sättas ut under nägra år och under förstaa året skall fångad öring återutsättas.