Pätjärn

Röding har inplanterats. Lättåtkomlig för alla sorters fiske.

Under 2019 provar vi med 50 kg öring.

Koordinater:

Lat: 60.779341

Lng: 13.98272