Pätjärn

Röding har inplanterats under 2018. Lättåtkomlig för alla sorters fiske.

Ingen utsättning under 2019.

Koordinater:

Lat: 60.779341

Lng: 13.98272