Västerdalälven

 

I de strömmande partierna av älven är det harr och öring som gäller, där harren är den dominerande. Ca 9 km från norra gränsen av området ned till Malungsfors är det lättåtkomlig fiske från båda sidor.

 

Mellan Malung och Yttermalung finns det också några strömmande partier och där finns också öring och harr. Söder om Yttermalung finns långa partier med strömmande vatten men också med partier av lugnvatten där harr, öring och även sikfisket kan vara bra.

Ca 55 kubik/sekund kan ni räkna som normalvattenstånd men älven är fullt fiskbar från 65 kubik. Vattenståndet syn under fliken information.

____________________________________________

 

Malungs Flugfiskesträcka dag kort, inkl.

dygnskort kl. 09.00-02.00 löses dagvis för 200:-

 

1 fisk/dag minimimått 40 cm, högst 10 fiskare

på sträckan. Båt och flytring är förbjudet på sträckan!

 

Fiskekort hos Sportringen vid bron över Västerdalälven. 0280-120 20 eller på I-fiske.

Foto: Jonas Nordigårds

Idag den 15 maj kan ni börja fiska harr i älven. En bra måttstock kan vara att harren trivs bäst vid 11-14grader i vattnet. Just nu är det nog inte mer 6-8 grader.