Regler

Ädelfiskvatten

Nr

Ö

H

Rb

Båt tillåtet

Årlig Isättning

Västerdalälven


x

x
x


Upprämen

191

xx


x

x

Rysjön

175

x

x


Almasjön

120


Angling efter gädda tillåtet


x


x


Grössjön

5

x

Angling efter gädda tillåtet


x


x

x

Prästtjärn

35

x


x

Örartjärn

109

xÅsbyråtjärn

168

x

Endast flugfiske

x

Örartjärn

51

x

Fångstrapport önskas


Ogströmmen

72

x

x


Pätjärn

95

x

ingen utsättning 2020

Ö. Dammtjärn

97

x


x

Abborrtjärn

52

xTosktjärn

180

x


x

JosOlatjärn 

94

x

ingen utsättning 2020

x

Öradtjärn

28

xLjustjärn

124

x


x

Perjostjärn

17

x
x


x

Lysjön  ingen utsättning 2019

65

xLosktjärn

59

x


x

Jägertjärn


x


x


Ö = Öring          H = Harr         S = Sik          Rö = Röding          Rb = Regnbåge

För Västerdalälven och Ogströmmen gäller max 5 fiskar/dygn i storleksintervall 25-35 cm.

En trofé över 35 cm får dock tas och räknas då in i kvoten på max 5 fiskar/dygn.


Max 3 fiskar/dygn i vatten där fisk sätts ut årligen. Inget minimimått. Gäller även årskort familj.


Almasjön och Grössjön - max 3 fiskar    Angling efter gädda tillåtet

Rysjön - max 3 fiskar.


Regler för kräftfiske finns under fliken Fiskekort/Ifiske

Övrigt

Gratis fiske för barn under 16 år, såväl ortsbor som turister.

Gäller dock ej för put and take.


Harrfiskeförbud 1/4 - 15/5

Öringfiske ~ förbud 15/9 - 1/11 i alla strömmande vatten.

Undvik snöskoteråkning på oplogade vägar.

Endast ett spö per person i ädelfiskevatten.

I Huslabäcken, Tävallbäcken och Örartjärnsbäcken (178) råder fiskeförbud enl. skyltning.


Endast handredskapsfiske i samtliga strömmande vatten.

Ryssja tillåtet för gäddfångst i Västerdalälvens kvillar.


Nätförbud

Vid Valldroåns och Bläståns utlopp vid Niställingen, skyltat vid platsen.

Nedan forsen i Malungsfors enl. skyltning.
Fr.om. 2017 tillämpar fvof något som kallas för kontrollavgift, vilket betyder att om man bryter mot fvofs regler kommer ett bötesbelopp på 1 000 kr att tas ut av den fiskande, genom betalning direkt på plats eller genom faktura.