Tillsyningsmän

Fisketillsyn


"En förutsättning för att fiskeregleringar ska vara effektiva är att de respekteras och uppfattas som rimliga och rättvisa av de som fiskar. Fisketillsyn spelar här en avgörande roll. Dels för att följa upp om reglerna följs, men också för att sprida information om reglerna och vilket syftet med reglerna är. På så vis är fisketillsynen en viktig del av fiskevården."Förhållandet mellan fiskare samt fiske i anslutning till annat fiskeredskap

"Den som fiskar skall visa hänsyn till andra som vistas i området. Fiske skall bedrivas så att andra fiskande inte hindras i onödan. Om flera vill fiska i samma vatten och det inte kan ske samtidigt, skall de få fiska i den ordning de kommit till platsen. Det egna fiskeredskapet skall användas så att det inte snärjs ihop med eller skadar andras redskap. Efter avslutat fiske får inte någonting lämnas kvar som kan hindra andra fiskande."Utländska medborgare

"utländska medborgare får fiska med handredskap i enlighet med bestämmelserna som gäller för svenska medborgares rätt att fiska. För övriga redskap gäller att utländska medborgare som är stadigvarande bosatta här i landet är likställda med svenska medborgare."


KONTROLLAVGIFT

Fr.o.m. 2017 kommer tillsynsmännen vid kontroller av fiskare som inte fiskar enl. föreningens regler, direkt på plats utdömma böter  på 1000 kr.

Våra tillsyningsmän

Efternamn

Tilltalsnamn

Ort

Nya namn efter 3 maj

 

 

Halvarsson

Göran

Malung

Hejenstedt

Crister

Malung

Johansson

Jimmie

Öje

Thors

Samuel

 Malung

Nordigårds

Jonas

Malung

Klar 

Helge 

Malung

Gabrielsson

Daniel

Yttermalung

Grosshed

Tobias 

Malung
  

 

 Bra att veta inför er vistelse hos oss.

Ni kommer nu att fiska på ett område som till ytan är mycket stort, och med väldigt många vatten. De flesta är dock lätt åtkomliga genom det stora antalet skogsbilvägar. Kom bara ihåg att parkera så att övrig trafik tar sig fram.


Inom området kan ni fiska de flesta förekommande arter. Öring och röding i ett flertal sjöar och tjärnar, någon med regnbåge, samt naturligtvis massor med gädda och abborre. Älven är hjärtat i området, och har ett mycket bra harr och öringfiske. Det är viktigt att man följer de regler som är uppsatta. Vi fisketillsynsmän gör kontinuerliga kontroller, så se då alltid till att ha med ert fiskekort. Till sist, ta med er skräpet hem, då får vi alla en finare miljö att vistas i, och ta inte mer fisk än ni behöver. Lycka till med fisket!