Byxången

En ny satsning för att få ett öringbestånd i vattensystemet. Öring sätts in under några år så får vi se om den söker sig upp i åarna för lek.

Första året skall fisken som fångas sättas tillbaka igen. Ingen utsättning under 2020 efter som det är svårt att få tag i lämplig fisk.