Nissången

En ny sjö i satsningen att få öringen att leka i det här vattensystemet. Öring kommer att sättas ut under några år och under första året skall fångad öring återutsättas. Ingen öringutsättning under 2020 eftersom ingen lämplig öring har gått att få tag i.