Nissången

Nissången

En ny sjö i satsningen att få öringen att leka i det här vattensystemet. Öring kommer att sättas ut under några år och under första året skall fångad öring återutsättas. Ingen öringutsättning under 2021.