Västerdalälven

Västerdalälven


I de strömmande partierna av älven är det harr och öring som gäller, där harren är den dominerande. Ca 9 km från norra gränsen av området ned till Malungsfors är det lättåtkomlig fiske från båda sidor.


Mellan Malung och Yttermalung finns det också några strömmande partier och där finns också öring och harr. Söder om Yttermalung finns långa partier med strömmande vatten men också med partier av lugnvatten där harr, öring och även sikfisket kan vara bra. Under året planeras återställningsarbete efter flottning i den södra delen av älven.

Ca 55 kubik/sekund kan ni räkna som normalvattenstånd men älven är fullt fiskbar från 65 kubik. Vattenståndet syn under fliken information.

Foto: Jonas Nordigårds

Den 15 maj kan ni börja fiska harr i älven. En bra måttstock kan vara att harren trivs bäst vid 11-14 grader i vattnet.


I mitten på Juni kommer SM i flugfiske gå av stapeln i älven och ev. Mörttjärn.