Hem

Fisket i Malung har under de senaste åren utvecklats och kan idag erbjuda en fiskeupplevelse för alla.


Idag har vi både inplanterad fisk och naturliga bestånd av öring, röding och harr. Vår stolthet är naturligtvis Västerdalälven med ett mycket bra harrfiske.


Inom området finns också möjligheter till ett mycket bra gäddfiske i stora sjöar där Malungs FVOF rekommenderar alla att släppa tillbaka gäddor över 85 cm, samt abborrar över 40 cm.


Put & Take

Dagkort 150:- /person

Barn upp till 12 år fiskar gratis på föräldrars kort och kvot.

Put & Take

Dagkort 150:- /person

Barn upp till 12 år fiskar gratis på föräldrars kort och kvot.

Det finns något för alla.

Utöver de sjöar som listas här kan ni fiska i ytterligare ca 200 sjöar och vattendrag på samma kort.

Västerdalälven

I de strömmande partierna av älven är det harr och öring som gäller, där harren är den dominerande.

Ca 9 km från norra gränsen av området ned till Malungsfors är det lättåtkomlig fiske från båda sidor.


Mellan Malung och Yttermalung finns det också några strömmande partier och där finns också öring och harr.

Söder om Yttermalung finns långa partier med strömmande vatten men också med partier av lugnvatten där harr, öring och även sikfisket kan vara bra. Under året planeras återställningsarbete efter flottning i den södra delen av älven.


Ca 55 kubik/sekund kan ni räkna som normalvattenstånd men älven är fullt fiskbar från 65 kubik.

Vattenståndet kan ses här


Den 15 maj är det harrpermiär!
En bra måttstock kan vara att harren trivs bäst vid 11-14 grader i vattnet.

Fiskekort


Familjekort löses till makar/sambos med hemmahörande barn.


Årskort Turist gäller från köpdag - 1 år


Barn upp till 12 fiskar gratis på förälders kort och kvot i Put & Take-vatten. I övriga vatten fiskar alla under 16 år gratis.


Max 1 upptacklat spö/person.

3 fiskar /kort i utsättningsvatten.

Ortsbor 

Giltigt 1/5 - 30/4

Årskort

200:-

Familj

300:-

Kräftkort

                 150:-

Turist


Dygn

120:-

3 dygn

200:-

Veckokort

300:-

Årskort turist familj för 2 personer, gäller från köpdag - 1år.

600:-Put & Take


Dagkort

150:-

Kontakta oss


Vid frågor, vänligen kontata oss här eller besök oss på vår facebook-sida

"Fiske i Malungs Fvof"