Information24-05-01

Styrelsen för Malungs fvof har lagt  ned  sektionerna. Däremot kommer vi att genomföra årsmötet den 10 mars.


För att vi skall ha lite förslag att behandla vill vi att ni skickar in förslag på sånt som rör vår verksamhet, fiskutsättning, fiskekortpriser och övrigt som handlar om fisket. Alla förslag måste vara inne före 1 feb.


Ni kan göra detta på vår facebooksida Fiske i Malungs fvof eller skicka på mail till ordf.mfvof@gmail.com