Regler

Det här gäller inom vårat fiskevårdsområde

Västerdalälven/Ogströmmen

Max 5 fiskar/dygn i storleksintervall 25-35 cm.

En trofé över 35 cm får dock tas och räknas då in i kvoten på max 5 fiskar/dygn.


Harrfiskeförbud 1/4 - 15/5 i alla strömmande vatten.
Öringförbud 15/9 - 1/11 i alla strömmande vatten.


I vatten med årlig utsättning

Max 3 fiskar/dygn. Inget minimimått.

Gäller även årskort familj.


Almasjön och Grössjön

Max 3 fiskar. Angling efter gädda är tillåtet. I Almasjön råder fiskeförbud från 1 sept. till isläggning.


Rysjön

Max 3 fiskar/dygn. Ett spö per person. Minimimått 35 cm. Fiskeförbud från 1 sept. till isläggning.


Endast ett spö per person i ädelfiskevatten.

I Huslabäcken och Örartjärnsbäcken (178) råder fiskeförbud enl. skyltning.


Endast handredskapsfiske i samtliga strömmande vatten. Ryssja tillåtet för gäddfångst i Västerdalälvens kvillar.


Nätförbud

Nedan forsen i Malungsfors enl. skyltning.


Vi rekommenderar att alla gäddor över 80 cm skall släppas tillbaka och att även abborrar över 40 cm får återgå i det fria.

Namn

Nr

Ö

H

S

Rb

Båt tillåtet

Årlig utsättning

Kommentar

Västerdalälven


x

x

x

x

Upprämen

191

x


x

x

x


Rysjön

175

x

xAlmasjön

120
x


x

x

Angling efter gädda är tillåtet.

Grössjön

5

xx


x

x

Angling efter gädda är tillåtet.

Prästtjärn

35

x


x


Örartjärn

109

x
Åsbyråtjärn

99

x


x

Endast flugfiske

Örartjärn

51

xFångstrapport önskas.

Ogströmmen

72

x

xPätjärn

95

x


x

Ö. Dammtjärn

97

x


x


Abborrtjärn

53

x
Tosktjärn

180

x


x


Jos-Olatjärn

94

x


x

Öradtjärn

28

x
Ljustjärn

124

x


x


Perjostjärn

17

xx

x


x


Eggtjärn

x


            x

Losktjärn

59

xxx


Jägertjärn


x


x


Övrig information

Gratis fiske för barn under 16 år, såväl ortsbor som turister.

Gäller ej för put and take.


Kräftfiske:  Malungs FVOF, Äppelbo FVOF, Rämens FVOF har samtliga rätt till allt fiske i sjöar som delas med varandra, dock ska fiskekort finnas för det egna området. Gäller allt fiske och kräftfiske.

Kräftfiske får ske från den 09 aug. kl. 17.00 till den 11 aug. kl. 12.00 och från den 16 aug. kl. 17.00 till den 18 aug. kl. 12.00. 8 burar per fiskekort. 


Kräftfiske på Bredsjön får endast bedrivas av Malungsbor/stugägare/delägare med årskort. 8 burar per kräftfiskekort som kostar 150:-. Burar skall vara märkta med namn och telefonnummer, annars plockas dom upp av tillsynen.Våra förbud

Harrfiske 1/4 - 15/5

Öringfiske 15/9 - 1/11, gäller i alla strömmande vatten.

Det är förbjudet för snöskoteråkning på oplogade vägar.

 

Fr.om. 2017 tillämpar fvof något som kallas för kontrollavgift, vilket betyder att om man bryter mot fvofs regler kommer ett bötesbelopp på 2 000 kr att tas ut av den fiskande, genom betalning direkt på plats eller genom faktura.