Regler

Det här gäller inom vårat fiskevårdsområde

Västerdalälven/Ogströmmen

Max 5 fiskar/dygn i storleksintervall 25-35 cm.

En trofé över 35 cm får dock tas och räknas då in i kvoten på max 5 fiskar/dygn.


Harrfiskeförbud 1/4 - 15/5 i alla strömmande vatten.
Öringförbud 15/9 - 1/11 i alla strömmande vatten.


I vatten med årlig utsättning

Max 3 fiskar/dygn. Inget minimimått.

Gäller även årskort familj.


Almasjön och Grössjön

Max 3 fiskar. Angling efter gädda är tillåtet. I Almasjön råder fiskeförbud från 1 sept. till isläggning.


Rysjön

Max 3 fiskar/dygn. Ett spö per person. Minimimått 35 cm. Fiskeförbud från 1 sept. till isläggning.


Endast ett spö per person i ädelfiskevatten.

I Huslabäcken och Örartjärnsbäcken (178) råder fiskeförbud enl. skyltning.


Endast handredskapsfiske i samtliga strömmande vatten. Ryssja tillåtet för gäddfångst i Västerdalälvens kvillar.


Nätförbud

Nedan forsen i Malungsfors enl. skyltning.


Vi rekommenderar att alla gäddor över 80 cm skall släppas tillbaka och att även abborrar över 40 cm får återgå i det fria.

Namn

Nr

Ö

H

S

Rb

Båt tillåtet

Årlig utsättning

Kommentar

Västerdalälven


x

x

x

x

Upprämen

191

x


x

x

x


Rysjön

175

x

xAlmasjön

120
x


x

x

Angling efter gädda är tillåtet.

Grössjön

5

xx


x

x

Angling efter gädda är tillåtet.

Prästtjärn

35

x


x


Örartjärn

109

x
Åsbyråtjärn

99

x


x

Endast flugfiske

Örartjärn

51

xFångstrapport önskas.

Ogströmmen

72

x

xPätjärn

95

x


x

Ö. Dammtjärn

97

x


x


Abborrtjärn

53

x
Tosktjärn

180

x


x


Jos-Olatjärn

94

x


x

Öradtjärn

28

x
Ljustjärn

124

x


x


Perjostjärn

17

xx

x


x


Eggtjärn

x


            x

Losktjärn

59

xxx


Jägertjärn


x


x


Övrig information

Gratis fiske för barn under 16 år, såväl ortsbor som turister.

Gäller ej för put and take.


Kräftfiske: 8 burar per fiskekort. Tillåtet på Bredsjön (199) Milsjön, Milsjökalven och Fjällrämen, från fredagen den 11/8 kl. 17.00 till 13/8 12.00 samt från den 18/8 kl. 17.00 till den 20/8 kl. 12.00. Alla burar skall vara märkta med namn och telefonnr.

Övrigt är allt kräftfiske förbjudet enl- Havs och Vattenmyndigheten


Malungs FVOF, Äppelbo FVOF, Rämens FVOF har samtliga rätt till allt fiske i sjöar som delas med varandra, dock ska fiskekort finnas för det egna området.


Våra förbud

Harrfiske 1/4 - 15/5

Öringfiske 15/9 - 1/11, gäller i alla strömmande vatten.

Undvik snöskoteråkning på oplogade vägar.

 

Fr.om. 2017 tillämpar fvof något som kallas för kontrollavgift, vilket betyder att om man bryter mot fvofs regler kommer ett bötesbelopp på 2 000 kr att tas ut av den fiskande, genom betalning direkt på plats eller genom faktura.