Regler

Det här gäller inom vårat fiskevårdsområde

Västerdalälven/Ogströmmen

Max 5 fiskar/dygn i storleksintervall 25-35 cm.

En trofé över 35 cm får dock tas och räknas då in i kvoten på max 5 fiskar/dygn.


Harrfiskeförbud 1/4 - 15/5 i alla strömmande vatten.
Öringförbud 15/9 - 1/11 i alla strömmande vatten.


I vatten med årlig utsättning

Max 3 fiskar/dygn. Inget minimimått.

Gäller även årskort familj.


Almasjön och Grössjön

Max 3 fiskar. Angling efter gädda är tillåtet. I Almasjön fiskeförbud från 1 sept. till isläggning.


Rysjön

Max 3 fiskar/dygn. Ett spö per person. Minimimått 35 cm. Fiskeförbud från 15/9 - 1/11.


Endast ett spö per person i ädelfiskevatten.

I Huslabäcken och Örartjärnsbäcken (178) råder fiskeförbud enl. skyltning.


Endast handredskapsfiske i samtliga strömmande vatten. Ryssja tillåtet för gäddfångst i Västerdalälvens kvillar.


Nätförbud

Nedan forsen i Malungsfors enl. skyltning.


Vi rekommenderar att alla gäddor över 80 cm skall släppas tillbaka och att även abborrar över 40 cm får återgå.

Namn

Nr

Ö

H

Rb

Båt tillåtet

Årlig utsättning

Kommentar

Västerdalälven


x

x

x

Upprämen

191

x

x

x

x


Rysjön

175

x
xAlmasjön

120x


x


Angling efter gädda är tillåtet.

Grössjön

5

x


x


x

x

Angling efter gädda är tillåtet.

Prästtjärn

35

x

x


Örartjärn

109

xÅsbyråtjärn

168

x

x

Endast flugfiske

Örartjärn

51

x


Fångstrapport önskas.

Ogströmmen

72

x

x


Pätjärn

95

x


Ö. Dammtjärn

97

x

x


Abborrtjärn

52

xTosktjärn

180

x

x


Jos-Olatjärn

94

x

x

Öradtjärn

28

xLjustjärn

124

x

x


Perjostjärn

17

xx


x


Eggtjärn


x            x

Losktjärn

59

x


xx


Jägertjärn


x

x


Övrig information

Gratis fiske för barn under 16 år, såväl ortsbor som turister.

Gäller ej för put and take.


Kräftfiske: 8 burar per fiskekort. Tillåtet på Bredsjön (199) Milsjön, Milsjökalven och Fjällrämen, från fredagen den 12/8 kl. 17.00 till 14/8 12.00 samt från den 19/8 kl. 17.00 till den 21/8 kl. 12.00.

Övrigt är allt kräftfiske förbjudet enl- Havs och VattenmyndighetenVåra förbud

Harrfiske 1/4 - 15/5

Öringfiske 15/9 - 1/11, gäller i alla strömmande vatten.

Undvik snöskoteråkning på oplogade vägar.

 

Fr.om. 2017 tillämpar fvof något som kallas för kontrollavgift, vilket betyder att om man bryter mot fvofs regler kommer ett bötesbelopp på 2 000 kr att tas ut av den fiskande, genom betalning direkt på plats eller genom faktura.