Våra Sjöar

Upprämen


Upprämen är en ca 385 ha. stor sjö och har ett maxdjup på 40 m. Här finns det öring, röding och abborre och fisken är aktiv hela sommaren tack vare sitt kalla vatten, den ligger på nästan 500 m höjd.


Allt handredskapsfiske är tillåtet och man får den bästa åtkomsten med båt. Kläckning av Sjösandslända sker i juni-juli. Under 2023 sattes 100 kg röding ut, och under 2024 kommer gullspångsöring och röding att sättas ut.Koordinater:

Lat: 60.358157

Lng: 13.905633

Almasjön


Här har vi en sjö med självreproducerande röding, ca 25 ha stor och 18 m djup. Kläckning av sjösandslända i juni.

I dagsläget har tyvärr gädda invaderat sjön och decimeringsfiske pågår med början 2015 och så här långt har över hundra gäddor fångats. Arbetet fortsätter. För att skydda rödingleken råder fiskeförbud från 1 sept fram till isläggningen. 250 kg röding planteras ut under 2024.


Koordinater:

Lat: 60.567487

Lng: 13.860734

Rysjön


Rysjön är den verkliga pärlan inom vårt område. Sjön, som är ca 25 ha stor, har eget bestånd av nedströmslekande öring och flugfiske är kanske den bästa metoden att komma till tals med öringen. De största fiskarna har dock tagits på spinn och mete.


Sjön innehåller även abborre och bäst åtkomst sker med båt.

Kläckning av sjösandsländan sker i månadskiftet maj- juni. För att skydda öringleken kommer det att råda fiskeförbud från 1 sept. till isläggning.


Koordinater:

Lat: 60.410599

Lng: 13.733547

Grössjön


I sjön finns flera fiskarter, öring, röding, abborre och gädda. Stora öringar fångas varje år.

Här kläcker sjösandsländan under juni månad och under vintern är det tillåtet att fiska gädda med angeldon.

Under 2022 sattes det ut 100 kg öring och 100 kg röding. Under 2024 sätter vi ut 125 kg öring och 125 kg röding.


Koordinater:

Lat: 60.750988

Lng: 13.295627

Prästtjärn

(Fyrfot-fisktjärnen)


Prästtjärn är en liten tjärn med främst öringbestånd.

Lättåtkomligt fiske från land med spångar. Det finns även en slogbod med möjlighet till grillning. Utsättning en gång om året.

Under 2022 sattes 100 kg öring ut och under 2024 blir det 125 kg Gullspångsöring.Örartjärn


Nedströmslekande öring. En liten tjärn med ganska blöt myr runt om.

Denna tjärn innehåller en öring som har används som avelfisk under många år i Malung.


Sjön bör fiskas med försiktighet då det inte finns så många "rena" sjöar kvar.
Koordinater:

Lat: 60.627415

Lng: 13.840271

Ogströmmen


I denna lilla fina å finns både harr och öring och den är nyligen restaurerad samt att Ogsjödammen längre upp i systemet rivs under 2021, vilket underlättar för fisken att leka längre upp i systemet.

Lättåtkomlig och mycket lämplig för flugfiske.

För mer information, besök Ogströmmen.se

Skyltning till de olika platserna kommer att ske under 2024.

Koordinater:

Lat: 60.806316

Lng: 13.863084

Åsbyråtjärn


Inplantering av öring varje år. Endast flugfiske med flugspö. Spångar finns och flytring är tillåtet.


2020-05-09 har tjärnen fått 50 kg Gullspångsöring. Under 2022 har det satts ut ytterligare 75 kg, och  under 2024 blir det 90 kg.


Koordinater:

Lat: 60.780807

Lng: 13.928502

Pätjärn


Röding har inplanterats under 2018. Lättåtkomlig för alla sorters fiske.


Ingen utsättning under 2024.Koordinater:

Lat: 60.779341

Lng: 13.98272

Ö. Dammtjärn


En liten tjärn med inplanterad öring. Lättåtkomlig för alla sorters fiske.


2021-05-09 har tjärnen fått 50 kg Gullspångsöring. Samma isättning gjordes även under 2022. 2024 får tjärnen 60 kg Gullspångsöring.

Örartjärn


Nr. 51 på kartan. Fiskevårdsarbete pågår.


Fiskevårdsområdet vill gärna ha in rapporter på fångad fisk i Örartjärn.Koordinater:

Lat: 60.680389

Lng: 13.621912

Abborrtjärn


Självreproducerande bestånd, minimimått  35 cm.

Max 3 fiskar/dag.


Fiska med förstånd, sjöar med egna bestånd är få och mycket värdefulla.


Koordinater:

Lat: 60.681228

Lng: 13.632617

Tosktjärn


Ca 9 ha stor. Isättning av öring och röding varje år. Lämplig för alla sorters fiske.


Sjön delas mellan Malung och Äppelbo.

100 kg Gullspångsöring utplanterat. Under 2024 planteras 100 kg Gullspångsöring


Koordinater:

Lat: 60.514099

Lng: 13.786186

Öradtjärn


Öradtjärn är en sjö med naturligt bestånd av öring, där ingen utsättning sker. Sjön är lämplig för alla sorters fiske. Sjön är tyvärr väldigt igenväxt.


Vi ser gärna att ni som besöker sjön värnar om öringen och hanterar den varsamt.


Koordinater:

Lat: 60.780703

Lng: 13.968601

JosOlatjärn (Lilla Butjärnen)


Öring inplanteras varje år och tjärnen passar för alla sorters fiske. Nu har det visat sig att öringen i Jos Ola är så mager att det inte finns en möjlighet att sätta ut mer öring innan vi vet orsaken, alltså ingen utsättning skett under år 2020 och 2021. Nu försöker vi lite försiktigt med 25 kg Gullspång under 2024.


Koordinater

Lat: 60.788516

Lng: 13.941479

Ljustjärn


Öring och abborre. Lämplig för alla sorters handredskapsfiske.Utplantering av 50 kg Gullspångsöring har skett, och under 2024 kommer ytterligare 90 kg Gullspångsöring att sättas ut.
Koordinater:

Lat: 60.525291

Lng: 13.838241

Perjostjärn


Inplantering av Gullspångsöring har skett. Tjärnen är lämplig för alla sorters handredskapsfiske, och under 2024 planteras 75 kg Gullspångsöring ut, samt 75 kg röding.


Koordinater:

Lat: 60.727258

Lng: 13.546829

Lysjön


I Lysjön kan man fiska efter öring, sik, gädda och abborre.

Inget utsättningstillstånd har skett från Länsstyrelsen.Losktjärnen


Årlig isättning av öring och röding. Under 2021 sattes det ut 100 kg Gullspångsöring. Under 2022 satt vi ut 50 kg Gullspångsöring och 50 kg röding. 2024 sätter vi ut 60 kg Gullspångsöring och 60 kg röding.


Koordinater:

Lat: 60.755768

Lng: 13.603284

Jägertjärnen


Årlig isättning av öring och röding. Under 2022 sattes det ut 100 kg Gullspångsöring. Under 2024 kommer det att sättas ut 90 kg Gullspångsöring.


Koordinater:

Lat: 60.699747

Lng: 13.612876

Bolagstjärn nr 68


En liten tjärn strax innan man kommer till Lyån. Öring har satts ut under några år och 50 kg har satts ut under 2023. 60 kg sätt ut under 2024, Gullspångsöring